Virtuális séta a Szolnok Megyei Jogú Város részére a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által biztosított adatalapú döntéstámogató megoldásban

Élhető város – élhető jövő

Mi manapság egy vállalkozás egyik legnagyobb értéke - mi számít kiemelkedő jelenségű „vagyontárgynak” napjainkban? Mi a helyzet a városok, városi szolgáltatók tekintetében? Hogyan járulhat hozzá egy fenntarthatóbb, élhetőbb város kialakításához egy adatalapú döntéstámogatási megoldás? Elégedettebb lakosok? Környezetbarát működés? Működési költségek csökkentése?

Triviálisnak tekinthetjük, hogy az elmúlt évtizedek műszaki, társadalmi és gazdasági fejlődése során, az információs társadalom kiépítése eredményeként soha nem látott mennyiségű és komplexitású adat keletkezik, akár a leghétköznapibb tevékenységeink során is. Mobiltelefont használunk vásárlásra, tájékozódásra, fizetésre, szolgáltatások igénybevételére – beláthatatlan és szinte felfoghatatlan mennyiségű információt generálva – ezáltal az adatok és a bennük rejlő releváns információk gazdasági értéke felbecsülhetetlen. Az adatok a gazdasági és társadalmi jólét növekedésének egyik legfontosabb tényezőjévé váltak, kérdés az, hogy ezeket tudjuk-e megfelelő formában és hatékonysággal kezelni, használni?

A válasz és a helyzet árnyalásához tekintsük át Szolnok Megyei Jogú Város – egyelőre kísérleti, első fázisában lévő – döntéstámogatási megoldását, melynek alkalmazásával egyaránt előtérbe kerülnek a digitalizációs törekvések, az innovációs és fenntarthatóság érdekében tett kezdeményezések, mint szempontok és irányok.

Egy város fenntarthatóságának biztosításához elengedhetetlen a város működésének, a városi szolgáltatások átláthatóságának a biztosítása, valamint a városi szolgáltatások működési hatékonyságának a javítása. Egy város üzemeltetése akkor tud versenyképes és fenntartható módon megvalósulni, ha ugyanazokkal a módszerekkel, eljárásokkal és eszközökkel támogatjuk, mint amit az üzleti világ is alkalmaz a folyamatok követésére, optimalizálására, fejlesztésére. Miért is ne használjuk ezeket az eszközöket egy újabb megvilágításban?

A versenyképesség egyik kulcs eleme a változó környezethez történő gyors alkalmazkodás.

A városüzemeltetési folyamatok, az új szolgáltatások kialakítása, valamint a már meglévő szolgáltatások folyamatos optimalizálása csak akkor tud hatékonyan megvalósulni, ha az érintett területeken keletkező adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk, a döntések megalapozásához szükséges információvá alakítjuk.

A városok és az Állam részéről a lakosságnak nyújtott szolgáltatások sok esetben közszolgáltatásként vagy közérdekű szolgáltatásként üzemelnek, így ezek esetében kiemelten fontos az, hogy ezekről a szolgáltatásokról is megfelelő adatok álljanak rendelkezésre.

Szolnok Megyei Jogú Várossal az egyeztetések alapján számos területet azonosítottunk, ahol a fentiek alapján kézzelfogható városi előnyöket realizálhatnak, működési költségeket csökkenthetnek, növelhető a szolgáltatások színvonala, ezáltal nő a lakossági elégedettség a versenyképességet támogató eljárások bevezetése során.

A Város a digitális ökoszisztéma-keretrendszer felállításához a szükséges adat háttér biztosításával, valamint a rendszeres konzultációval járult hozzá. Közösen a következő területeken azonosítottunk együttműködési lehetőséget: energetika, közlekedés, gépjármű-flotta kezelése, levegőminőség javítása, szúnyoggyérítés optimalizálása.

Az első energetikai témakörben az intézmények energiafelhasználását, ezen belül is áramfogyasztását elemeztük, melynek eredménye intézményi adatokon alapuló napelemes beruházást megalapozó modell.

A közlekedés témakörben elemeztük az anonimizált városi parkolási szokásokat, tipikus felhasználói igényeket, jellegzetességeket, összevetettük mindezt az ország többi területének releváns adataival, így megállapításra kerültek azon területek, amelyek optimalizálhatók.

A gépjárműflotta kezelésével kapcsolatban nem kizárólag a költségeket, hanem a károsanyag-kibocsátást is elemeztük, ezáltal a futásteljesítmény – költség – üzemanyagtípus elemek optimalizálására tettünk javaslatot.

Jelenleg előkészítés alatt van a megoldás következő fázisa a pilotban kidolgozott modell adatköreinek bővítése, új adatok integrációja tekintetében, mely konkrét előrejelzés funkciókkal is kibővül, valamint lehetővé válik a városüzemeltetési, városi gazdasági és tervezési alrendszerekhez történő integráció kialakítása.

Közös célunk, hogy a jelenleg és későbbiekben rendelkezésre álló működési-statisztikai adatok segítségével olyan innovatív, egyszerűen használható és hatékony megoldást építsünk fel, mellyel Szolnok MJV számára egyértelmű előnyök, még fenntarthatóbb működés és további költségek megtakarítása biztosított.

Források:

Szolnok.hu

NMZrt.hu

NM Innovation.hu

Közigazgatási adatvagyon, adatgazdálkodás és nyílt adatok

ADATVAGYON-GAZDÁLKODÁS DIVATSZÓ VAGY SZÜKSÉGSZERŰSÉG?

Az adatok a digitális gazdaság új olaja

Data as The New Oil Is Not Enough: Four Principles For Avoiding Data Fires

A big data szerepe az okosvárosban

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram