Divatból „kötelező”, vagy tényleg nélkülözhetetlen egy innovatív vállalat életében?

Miről jelent a Fenntarthatósági jelentés?

Előfordulhat, hogy egy vállalatról hirtelen kiderül valami olyan, amely következtében a részvényeinek árfolyama zuhanni kezd?

Előfordulhat, hogy a kedvező vállalati pénzügyi adatok időlegesen elfedik a hibás, vagy alacsony hatékonyságú működést?

Előfordulhat, hogy a jogszabályi, vagy szabvány előírások változásai jelentős működésbeli változásokra, ezáltal komoly költségekre kényszerítenek vállalatokat?

 

Elegendő csak az autóiparra gondolnunk, s annak teljes beszállítói környezetére, az acélgyáraktól a műanyag fröccsöntőkön és a szoftverfejlesztőkön át, akár a munkabiztonsági tanácsadókig. Megannyi szervezet, melyeket közvetlenül, vagy közvetve érintenek például a globális felmelegedés elkerülésére tett nemzetközi környezeti előírások. E cégek finanszírozásában is jelentős kérdés, hogy milyen eredményesség várható tőlük mondjuk a következő öt évben, tekintettel a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás fejlesztési költségeire.

De gondolhatunk az élelmiszeripar óriásaira is. Mondjuk például a Nestlé® kakaó beszállítóinak társadalmi és környezeti problémái jelentősen alááshatják a cég imázsát és eredményességét. A Nestlé multinacionális vállalatnak és igen kiterjedt alvállalkozói körének messze nagyobb a termelési értéke, mint a hazai GDP, vagyis az érintettjei jelentős gazdasági és társadalmi hatást képviselhetnek.

A mobiltelefongyártók, vagy alvállalkozóik az akkumulátor gyártók egyik napról a másikra kerülhetnek nehéz helyzetbe egy-egy ritkafém bánya kimerülésével, vagy olyan nemzeti intézkedések bevezetésével, melyek megdrágítják a ma még igen olcsó kitermelést a jellemzően elmaradott országok bányáiban.

A vállalatok jövőjét – ami a befektetőket a leginkább izgatja - az elmúlt három év pénzügyi adatai (mérleg, eredménykimutatás, szöveges beszámoló) csak esetlegesen mutatják, s a negyedéves beszámolók trendjei is már csak akkor mutatják a problémákat, amikor a baj már a kapukon belül van.

Jó lenne valami, ami a pénzügyi adatokon túl más, nem pénzügyi adatokat és információkat mutat a vállalatokról annak érdekében, hogy biztosabb képet alkothassunk annak jövőjét illetően! -  Ebből az igényből nőtt ki a fenntarthatósági jelentés.

Egy-egy vállalat jövője nem csupán a befektetőit érdekli. Fontos a beszállítóinak, akik e vállalattól várják a bevételeiket, s akik működésüket úgy tervezik, hogy a vevőjük igényeit ki tudják elégíteni. Fontos a vevőinek, akik bíznak a vállalat termékeiben, szolgáltatásaiban, s beépítik azokat a saját termékeikbe, szolgáltatásaikba. Fontos a munkatársaknak, hiszen ők is a jövőjüket, a karrierjüket e vállalaton keresztül kívánják elérni, maguk és családjuk életét az innen szerzett jövedelemből biztosítják.  Fontos lehet a szakmai szervezeteknek, akik működésében e vállalat részt vállal. Fontos lehet a városnak, ahol e vállalat adófizetőként és munkaadóként működik. Fontos lehet a jogalkotónak, a gazdasági vagy politikai döntéshozóknak. Fontos lehet tehát mindenkinek, akiket a vállalat léte, működése valamilyen tekintetben érint: ők a vállalat érintettjei. Nekik szól a fenntarthatósági jelentés.

Annak érdekében, hogy a vállalatok a jelentéstétel során ne kerülhessenek ki bizonyos témákat, kialakultak szabványok, amelyeket egy komolyabb jelentésben követni kell. Nem csupán adatokat kell közölni, hanem el kell mondani, kik a vállalat érintettjei és mi alapján határozták meg ezeket a csoportokat. El kell mondani, hogy miket tart a vállalat a számára lényeges témaköröknek és miért, - azt is, hogy miket nem és miért. Vannak természetesen standard témák, melyekkel minden jelentésnek foglalkoznia kell – ilyen a vállalat bemutatása, gazdasági tevékenységének főbb paraméterei, gazdasági teljesítmény, a vállalat irányítása, társadalmi felelősségvállalás, esélyegyenlőség.

Amikor a jelentés elkészül, szerencsés esetben megindul a kommunikáció az érintettek felé.

A digitális térben működő szolgáltatók esetén talán az egyik legfontosabb közlendő az együttműködő hálózat (befektetők – vevők – beszállítók – munkatársak) felé a működés biztonsága, mindazoknak az adatoknak a közlése, melyek a folyamatosan biztonságos működést igazolják, vagy garantálják. Másik fontos elem lehet - tekintettel a digitális környezet műszaki fejlődési ütemére - a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség bemutatása.

A kommunikáció a vevők és potenciális vevők felé főként annak érdekében történik, hogy a bizalmukat erősítsék, pozitívan befolyásolják azt, az esetleges döntési helyzetben a vállalat javára. A beszállítók felé szintén, részben a bizalom erősítésére, de a követelmények bemutatására, a jövőbeli elvárások érzékeltetésére is alkalmas lehet a jelentés. Valójában minden érintett felé érdemes kommunikálni, hiszen épp az érintetti státuszukból következik, hogy hatásuk lehet a vállalatra, tagjai annak az együttműködői hálózatnak, melyben a jelentést tevő vállalat működik. Jó dolog, ha beszélgetünk a dolgainkról! Segít megérteni egymást, és együtt alkalmazkodni a változékony környezethez.

Végső soron ez az az előny, amiért az előremutató vállalatok vállalják a jelentéstételt!

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram