NSCP

Nemzeti Smart City Technológiai Platform

Egyre több hazai város dolgozik intelligens városi szolgáltatások bevezetésén, vagy tervezi azt a közeljövőben. Tekintettel arra, hogy az intelligens városi szolgáltatások egyes elemei központi, állami, fejlesztési és üzemeltetési körbe tartoznak, a fejlesztések összehangolását szolgáló koordinációs mechanizmus kialakítása célszerű. E mechanizmussal szembeni alapvető elvárás, hogy támogassa a városok döntéshozatalát, és ne gátolja a természetes innovációs folyamatokat. Fontos az összhang megteremtése a fejlesztések és a szükséges központi kontroll között.

ELSŐDLEGES CÉLOK

  • “A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról” szóló Kormányhatározatban foglalt feladatok végrehajtásának a támogatása.
  • Interoperábilis intelligens városi szolgáltatások létrehozásának támogatása.
  • Fenntartható intelligens város projektek megvalósításának a támogatása.
  • Közpénz felhasználás hatékonyságának, transzparenciájának biztosítása az intelligens város projektek megvalósítása során.

MÁSODLAGOS CÉLOK

  • Intelligens város projektek előkészítésének és megvalósításának szakértői támogatása.
  • A hazai IKT szektor támogatása, felkészítése a projektek megvalósítására.
  • Exportképes know-how csomag kidolgozása.
  • A helyi város programhoz illeszkedő innovációs stratégia meghatározása.
  • Demonstrációs pilot projektek megvalósítása.
A platform eredménytermékei
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram