...avagy hogyan tudunk biztonságosan, innovatívan külföldön piacra lépni?

Vigyázó szemeteket külföldre vessétek!

A külföldre lépés gyakorlatilag elengedhetetlen exportfinanszírozás nélkül, ezt a tevékenységet Magyarországon az alábbi két intézmény biztosítja:

 • exporthitel finanszírozás, Eximbank
 • exporthitel biztosítás, MEHIB

A nemzeti külkereskedelmi stratégia; a HEPA exportélénkítésével, a HIPA tőkeáramlásával, a Magyar Export-import Bank Zrt. (továbbiakban: Eximbank) finanszírozásával, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (továbbiakban: MEHIB) biztosító rendszerével együtt nyújt életképes megoldást a magyar cégek számára a nemzetközi piacok elérésében. A jogutódlás témakörében már említettem a HIPA Magyarországra irányuló befektetés ösztönzését, illetve kohéziós erejét a külföldi cégek és a hazai cégek között létrejövő kooperációban. Jogosan tehető fel a kérdés, hogy egy befektetési ügynökség hogyan járul hozzá egy ország export támogatásához, amikor is tevékenysége pont a fordítottja a HEPA-nak. A nemzetközi vállalatok megjelenése és termelőképessége nagymértékben támogatja a hazai gazdaságot; új munkahelyeket- és munkakultúrát teremt, mindezek hozadékával pedig új technológiák, vezetéselméletek, a know to how megismerése válik elérhetővé. A magyarországi vállalatok kivitelezőként és beszállítóként részt vesznek ezen termelő-szolgáltató folyamatokban, ami mindkét esetben már a nemzetközi minőségi rendszerek elsajátítását, megismerését jelenti.

EXIM - Eximbank – exporthitel finanszírozás

A vállalkozások exporttevékenységének támogatásában az Eximbank az exportcélú beruházási és előfinanszírozási hitelekkel közvetlenül, illetve a hazai hitelintézeti rendszeren keresztül közvetetten nyújt refinanszírozást a magyar exportőröknek és azok beszállítóinak.

A finanszírozás formái lehetnek:

 • Hitelügylet;
 • Bankgarancia;
 • Váltóügylet;
 • Faktoring;

Az export előfinanszírozó hitelek részleges kiváltásara a hitelfedezeti bankgaranciák, míg az exportügylet létrejötténél a kereskedelmi garanciák alkalmazhatók, mint például az előleg,- tender visszafizetések és a jól teljesítési garanciák.

Az Eximbank fix kamatozású refinanszírozási hitelprogramot, az Export élénkítési Hitelprogramot (továbbiakban: EHP) biztosít, ami euróban, USA dollárban illetve igény szerint forintban is felhasználható.

Export utófinanszírozás:

Az export tevékenység végeztével az Eximbank utófinanszírozó konstrukciókat biztosít az exportőröknek. Lehetőséget teremt, hogy a hazai vállalkozó halasztott fizetési feltételeket biztosítson a vevője részére, mialatt a teljesítést követően azonnal hozzájut annak ellenértékéhez.

Export utófinanszírozás konstrukciók:

 • Vevőhitel konstrukciók;
 • Leszámítolási konstrukciók;
 • Export utófinanszírozó refinanszírozás;

MEHIB - exporthitel biztosítás

A MEHIB által nyújtott biztosítási portfólió fedezetet nyújt a rövid, közép- és hosszú lejáratú export-ügyletekhez, elsősorban nemzetközi kereskedelmi és gazdaságpolitikai kockázatok leredukálására. A rövidtávú biztosítás a kereskedelmi kockázatok, mint a nemfizetés és a fizetésképtelenség ellen nyújt fedezetet, a teljes-forgalom biztosítás elve alapján. Itt fontos kiemelni, hogy a rövid lejáratú ügyletek biztosítása csak a magyar származási bizonyítvánnyal rendelkező termékek exportjára köthető. A közép- és hosszú lejáratú ügyletek biztosítása egymással kiegészíthető, variálható megoldásokkal támogatja a hazai áruk és szolgáltatások exportjának elősegítését. A biztosítás létrejöttével az exportőr terjeszkedési lehetőségei kibővülnek, mivel olyan piacokat is elérhetővé válnak, ahol a belépés korábban nagy kockázattal járt volna.

Rövid lejáratú ügyletek biztosítása:

 • Halasztott fizetésű követelések biztosítása;
 • Faktoring biztosítás;

Közép- és hosszú lejáratú ügyletek biztosítása:

 • Vevő hitel-biztosítás;
 • Szállítóihitel leszámítolás biztosítása;
 • Gyártási kockázat biztosítása;
 • Szállítóihitel-biztosítás;
 • Befektetésbiztosítás;
 • Export akkreditív igazolás biztosítása.

Az EXIM hitelezési, garanciavállalási és biztosítási termékláncolata elősegíti a munkahelyek megőrzését, a foglalkoztatás növekedését, a vállalkozások termékpaletta bővülését és az így elérhető exportkapacitás kiterjesztését. Forrásai már egészen a termék előállításától a termelésen át, egészen az értékesítési ügymenetig és még azon túl is felhasználhatók. Működését az OECD globális szervezte és az uniós keretek szabályozzák.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram